KHIFHallen                          

RYGEFORBUD
 
Rygeforbud
RYGEFORBUD I KHIF HALLEN
Som det nok alle er bekendt er der vedtaget en ny rygelov med virkning fra den 15. august 2007.
Loven finder således også anvendelse på institutioner og indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, herunder også idrætsanlæg og haller.
I henhold til rygelovens § 4 er det ikke tilladt at ryge indendørs.
 
På den baggrund har KHIF hallens bestyrelse vedtaget, at det fremover vil være forbudt at ryge i hele KHIF hallen, herunder også i gangarealer, omklædningsrum, cafeteria, mellemgang mv.
 
Det vil stadig være tilladt at ryge udendørs, der vil blive monteret eller opstillet askebægre ved mellemgangen og ved brandtrappen, hvortil der er adgang fra cafeteriet.

Bestyrelsen