KHIFHallen                          

Hallens historie     Formålsparagraf     Bestyrelse     Årsberetning

BESTYRELSE
 
Frederik G. Bonnez, formand Frederik G. Bonnez
Tlf.: 93 86 89 14
E-mail: frederik.khif@gmail.com
Tine L. M. Eriksen, Mæstformand Tine L. M. Eriksen
Mobil: 61 69 78 18
E-mail: t.mundbjerg.eriksen@gmail.com
Peter Lynnerup, kasserer Peter Lynnerup
Mobil: 61 34 99 49
E-mail: peter.lynnerup.khif@gmail.com
Kim L. Kristiansen, sekretær Kim L. Kristiansen
Mobil: 22 17 22 23
E-mail: kimk8000@gmail.com
Jesper Schneider, medlem Jesper Schneider
Mobil.: 20 29 27 81
E-mail: jws.scientometrics@gmail.com

Mads Samsøe Justesen, Supl. Supl.
Mads Samsøe Justesen
Tlf.: 30 70 28 21
E-mail: mads.justesen@gmail.com

Fælles e-mail: info@khifhallen.dk
(Alle i bestyrelsen modtager din mail fra ovenståde mail-adr.)