KHIFHallen                          

Hallens historie     Formålsparagraf     Bestyrelse     Årsberetning

HALLENs historie
Stiftelsmødebrev Stiftelsmødebrev   Stiftelsesmødebrev anno 1990. (120 KB/31 KB)


KHIF-hallens historie i korte træk fortalt af Hans Tranberg.
 
"Den selvejende institution KHIF HALLENS FOND" blev stiftet den 1. marts 1990, men flere år før fondens stiftelse var der blevet arbejdet med planer for udvidelse af halkapaciteten i Kolt-Hasselager området.
Den eksisterende Hasselagerhal fra 1971 var blevet opført som "skrabet" byggeri uden plads til ret mange tilskuere, og da KHIF's bedste håndboldhold rykkede op i Jyllandsserien, var det ikke muligt at skaffe plads til alle dem der KHIF Hallen, 1. spadestikønskede at overvære holdets hjemmekampe.
Et byggeudvalg nedsattes og så blev der udarbejdet projekt.

Kolt skole var i mellemtiden blevet opført også i en "skrabet" udgave, så der i stedet for en planlagt boldspilhal på 18 x 36 m. kun blev opført en gymnastiksal med meget stor lofthøjde (kirken). Man satte plader på gavlen i stedet for at mure den op, med henblik på en udvidelse senere, hvis og når økonomien var dertil.
Det første projekt var en færdiggørelse af "Hallen" ved Kolt skole, men denne løsning blev af flere årsager droppet, da den måske ville splitte foreningen i to, og ville være med til at forværre de eksisterende modsætninger mellem områdets to bysamfund Kolt og Hasselager (De nye og de gamle beboere).
Ydermere ville denne løsning på grund af arkitektoniske bånd blive lige så dyr, som en hel ny fritliggende hal, der hvor den ligger i dag.
Der ville således være to haller med de muligheder der fører med sig, og den nye hal ville så komme uden for skoleregi og blive brugerstyret.
 
Århus Kommune havde året forud afsat 3 mill. kr. til støtte til 3 halbyggerier i hele kommunen. KHIF var ikke kommet i betragtning her, men da BMI (Beder-Malling Idrætsforening) fortrød deres halbyggeri var der så 1 mill. kr. ledig --- og så slog KHIF til og blev tildelt 1 mill. kr. i støtte, såfremt foreningen i løbet af sommeren og efteråret kunne stille med en egenkapital på kr. 600.000,-
 
Det lykkedes og byggeriet startede så småt op sidst på året 1990, afsluttedes 26. september 1991, og idrætten indtog hallen næsten før håndværkerne var ude af døren, og der gik faktisk 10 år inden hallen holdt en officiel indvielse -- nu sammen med dens 10 års jubilæum.
 
Hallen er nu som fra første dag meget flittigt brugt ca. 2500 timer på årsbasis af foreninger, organisationer, forbund, unioner, skoler institutioner og private.

Hans Tranberg - medlem af Hallens bestyrelse.


KHIF-hallen

Til top