KHIFHallen                          

Hallens historie     Formålsparagraf     Bestyrelse     Årsberetning

HVEM ER VI ??
 
KHIF-Hallen, en selvejende institution, har til formål at drive en idrætshal, fortrinsvis til brug for idræt, andre foreninger med kuturelle formål og for skolerne i området.

KHIF-Hallen med logo/tekst KHIF-Hallen